V+W ELEKTRO s.r.o.

ELEKTROPROJEKTY - DODÁVKY - ELEKTROMONTÁŽE - SERVIS

PROVÁDÍME:

Elektro - silnoproud

 • projektovou dokumentaci
  • rozvodny NN, VN 22 kV, kabelové rozvody NN, VN 22 kV
  • trafostanice 22/0,4 kV, kioskové trafostanice
  • motorické a průmyslové elektroinstalace
  • stavební elektroinstalace, světelné, zásuvkové, výpočet osvětlení
 • dodávky rozvoden, trafostanic 22/0,4 kV, elektromateriálu, svítidel
 • kompenzace sítí NN, VN 22 kV do 500 kVAr
 • elektroinstalační a elektromontážní práce, kabelové rozvody NN, VN do 35 kV
 • elektroinstalace motorické vč. řídících systémů
 • elektroinstalační práce budov, bytových domů, výrobních hal, kanceláří, rodinných domů, nemocnic, škol, stadionů
 • elektroinstalace VO a venkovních sítí a rozvodů
 • uzemnění a hromosvody
 • elektro revize NN, VN do 35 kV vč. napěťových zkoušek
 • záložní napájení a náhradní zdroje
 • periodické předepsané práce na el. zařízení NN, VN 22 kV vč. revizí

Elektro - slaboproud

 • elektroinstalace budov (provozovny, kanceláře, bytové a rodinné domy apod.)
 • rozvody domácího telefonu, videotelefonu
 • kamerové systémy
 • televizní a satelitní rozvody
 • počítačové sítě
 • elektrické požární signalizace EPS
 • všechny instalace včetně revizí